TypeStars


TypeStars is de meest complete en effectieve online cursus typevaardigheid, met unieke adaptieve lesprogramma's voor kids, jong volwassenen en senioren. De typeopleiding voorziet tevens in speciale lesscenario's voor cursisten met dyslexie.

Spreken is hardop denken en schrijven is spreken op papier (of op het beeldscherm). Praten kost meestal weinig moeite. Mondeling communiceren gaat vrijwel automatisch, waarbij gedachten worden geuit zodra ze ontstaan.

Schrijven is minder gemakkelijk. Onze gedachten zijn sneller dan een pen. Daarom voelt schrijven vaak als spreken met een ferm aangetrokken handrem. Een schrijver moet voortdurend pas op de plaats maken om zijn gedachten onder woorden te brengen en op papier te zetten. Van papier is tegenwoordig echter nauwelijks nog sprake en na de basisschool wordt de pen ingeruild voor het toetsenbord. Maar terwijl een juiste pengreep en goed leesbaar handschrift op de basisschool minutieus zijn aangeleerd mogen kinderen zichzelf het typen bijbrengen. Daarbij ontwikkelen ze een eigen techniek, die doorgaans ondoelmatig en in veel gevallen zelfs schadelijk is.

De meeste kids (en volwassenen) hameren er met 2, 4 of 6 vingers lustig op los, terwijl hun ogen voortdurend op en neer flitsen tussen beeldscherm en toetsenbord. En veel kinderen en hun ouders vinden dat goed genoeg. Dat het veel sneller, beter en ook gezonder kan is niet altijd duidelijk. "OK, met 10 vingers typ ik vast sneller, maar ik red mij met 4 vingers ook prima!", is een vaak gehoorde opmerking. Die snelheid komt echter niet zozeer door het gebruik van meer vingers, maar vooral omdat het typen een automatisme is geworden, net als praten.

Blindtypen als basisvaardigheid

Een blindtyper is zich niet bewust van het typen, net zomin als een spreker beseft dat hij of zij praat. Alle vingers bewegen vliegensvlug vanzelf en daarom voelt blindtypen niet als schrijven op de handrem. Blindtypen met 10 vingers gaat bijna met de snelheid van gedachten, waardoor het gemakkelijker is die gedachten onder woorden te brengen.

Het doel van een opleiding blindtypen is niet alleen sneller een nauwkeuriger schrijven zonder op het toetsenbord te kijken, maar vooral spontaner en creatiever schrijven met minder moeite. Blindtypen is vloeiend spreken met 10 vingers, ofwel schriftelijk communiceren met het gemak waarmee men praat. Dat maakt blindelings kunnen typen in het tijdperk van de sociale media tot een basisvaardigheid, die minstens zo belangrijk is als schrijven met een pen.

Van oudsher de meest effectieve methode

In 1985 werd de eerste versie van de interactieve typecursus uitgebracht op een diskette. Sindsdien is het leersysteem op basis van ervaringen van vele duizenden cursisten en voortschrijdende didactische inzichten en computertechnieken voortdurend geperfectioneerd. In de jaren negentig verschenen de adaptieve lesprogramma's voor verschillende leeftijdscategorieën op CD-ROM en werd de dyslexie-modus geïmplementeerd. Na de eeuwwisseling werd de methode grotendeels herzien en uitgebreid met faciliteiten voor klassikale trainingen via internet en speciale lespakketten voor gezinnen en cursusleiders.


De eerste en de beste digitale typecursus


Online typeles
TypeStars onderscheidt zich als een biometrisch adaptieve typecursus. Typelessen liggen niet vast, maar worden voor elke cursist apart samengesteld op grond van persoonlijke vaardigheden, voorkeuren en interesses. Bekijk de video van Kennisnet voor uitleg over de kenmerken en voordelen van adaptieve leersystemen.

Elk online cursuspakket is beschikbaar in een versie voor QWERTY toetsenbord  en AZERTY klavier. Daarbij worden lesprogramma's door adaptieve software dynamisch toegesneden op individuele leerprestaties, zodat elke cursist een opleiding op maat krijgt.

TypeStars werkt volgens het tienvingersysteem voor blindtypen en verbindt cursisten via het internet. Cursisten kunnen de opleiding geheel op eigen gelegenheid volgen of bij aanmelding hun interesses aangeven en zoeken naar studiegenoten die hun belangstellingssfeer delen.

Zo ontstaan online studie- en vriendengroepen, als virtuele klassen waarin vorderingen worden vergeleken en cursisten in een sportieve competitie kunnen wedijveren qua snelheid en accuratesse.

Was typen leren met een digitale lesmethode op CD-ROM of internet door het ontbreken van de sociale stimulans tot dusver een kwestie van zelfdiscipline, als online typeopleiding zet TypeStars groepsdynamiek volop in bij het leerproces.

Hierdoor is TypeStars de meest innovatieve training in toetsenbordvaardigheid. Overtuig uzelf aan de hand van een vergelijkend onderzoek van cursussen blindtypen op internet. Vraag naar meningen en ervaringen van cursisten, zoek beoordelingen, volg proeflessen en test online leermethodes. Na een half uur weet u het zeker: geen andere typeopleiding is zo uitgebreid en veelzijdig. TypeStars is uniek.

Deel uw bevindingen met vrienden, familieleden en collega's. Stuur hen een verrassingsmailtje. Wellicht willen zij ook blind leren typen volgens het klassieke tienvingersysteem en kunt u samen een oefengroep opzetten. Hele families leren onine typen met het TypeStars gezinspakket en menige groepscursus is uitgegroeid tot een echte typeschool op internet.