Kenmerken van een goede online typecursus voor kids


'Typecursus voor kinderen'. Zoek op internet en het aanbod is overweldigend. Van simpele en gratis lokkertjes vol storende advertenties tot dure klassikale cursussen, waarbij u vaak (veel te veel) betaalt voor de naam van een gevestigd opleidingsinstituut dat soms nog teert op oude roem.

Wat maakt een online typecursus tot een goede typecursus voor kids? Omdat deze vraag zich vooraf moeilijk laat beantwoorden kiezen veel ouders zekerheidshalve maar voor een bekende naam (dan zal het wel goed zijn) of voor een prijsvechter (aan dat bedrag kan ik mij geen buil vallen). Kinderen kiezen zelf meestal voor een cursus, die de schijn wekt dat je snel en goed kunt leren typen door te gamen of te kijken naar videoclips. Sommige aanbieders scheppen met gelikte presentaties verwachtingen die achteraf niet waar worden gemaakt. Waar moet u bij het kiezen van een typeopleiding voor kids op letten om teleurstellingen te voorkomen?

De prijs
Prijzen van typecursussen voor kinderen variëren van 0 tot vele honderden euro's. U betaalt voor kwaliteit, al is duurder niet automatisch beter. Het instituut, dat klassikale opleidingen verzorgt op school of in het wijkcentrum, heeft een kantoor met administratief personeel en moet ook lesmaterialen, de typeleraar en de huur van het zaaltje betalen. De bedrijfskosten worden afgewenteld op de cursisten, maar krijgen die daarvoor ook meer kwaliteit? Tijdens een typecursus op locatie leren kinderen vaak typen met boekjes en oefenprogramma's, waarvan er dertien in een dozijn gaan. Een docent let weliswaar ook op zithouding en vingerzetting, maar rechtvaardigt dat een meerprijs van honderden euro's? Een goede online typecursus kan kinderen eveneens en soms zelfs effectiever een correcte werkhouding en vingerzetting bijbrengen. Niet door kids daar voortdurend op te wijzen, maar door hen met speciale oefeningen in spelvorm de voordelen te laten ervaren.

De inhoud
Wat leert uw kind tijdens de typecursus? Alleen de letters typen of het complete toetsenbord bedienen? Gratis en goedkope trainingen, maar ook peperdure spoedcursussen van een dagdeel (4 uur!), beperken zich meestal tot het typen van letters en enkele belangrijke leestekens. Cijfers, (rekenkundige) symbolen en diakritische tekens komen niet aan de orde en dat is funest. Blindtypen is typen op de automatische piloot, zonder op het toetsenbord te kijken. Als die automatische piloot steeds moet worden uitgezet om te zoeken naar tekens, die tijdens de cursus niet zijn aangeleerd, komt er van blindtypen weinig terecht. Aanbieders van incomplete typecursussen voor kinderen willen u doen geloven dat kids de bijzondere tekens uit zichzelf leren typen. Het tegendeel is echter het geval. Omdat de automatische piloot steeds wordt uitgeschakeld VERLIEZEN kinderen gaandeweg de vaardigheid om blind te typen volgens het tienvingersysteem. Met een korte, versnelde of halve typecursus is uw kind na een jaar vaak weer terug bij af.

De methode
HOE leert uw kind typen? Elk kind is anders en leert het meest effectief als het privéles krijgt. Typeles op maat van een leraar die let op elke toetsaanslag; die geen fout ontgaat en verwacht dat elke tikfout direct wordt gecorrigeerd. Persoonlijke instructie van een geduldige begeleider, die de sterke en zwakke punten van een kind kent en de oefeningen daarop afstemt. Maar een privéleraar is vaak onbetaalbaar, tenminste als het gaat om een docent van vlees en bloed. Tegenwoordig zijn er echter adaptieve oefenprogramma's, die, zoals een privédocent, lessen dynamisch afstemmen op persoonlijke voorkeuren en vorderingen van kinderen.

Verreweg de meeste typecursussen zijn van oudsher statisch: lessen liggen vast in een boekje of in een computerbestand en worden voor alle cursisten op dezelfde manier afgedraaid. Dankzij de computer en het internet zijn er vandaag de dag echter slimme en dynamische alternatieven. Met een adaptieve digitale typecursus voor kinderen, die niet alleen oefenstof maar ook de expertise van een typedocent omvat, krijgt uw zoon of dochter thuis via internet privélessen op maat. Typelessen in een vertrouwde en comfortabele omgeving, alleen of klassikaal, eventueel samen met ouders, broertjes en zusjes, vrienden en vriendinnen in een oefengroep of virtuele typeschool op internet.

Proef en probeer
Elke aanbieder van een goede typecursus voor kids biedt u de mogelijkheid om een gratis proefles op internet te volgen. De opleider gelooft immers in de kwaliteit van zijn product en hoopt dat een gratis les ook u zal overtuigen. Is een proefles niet direct online en zonder registratie beschikbaar, dan geeft dat te denken.

Het ontwikkelen van een complete en didactisch volwaardige online typecursus is een kostbare en tijdrovende aangelegenheid. Een adaptief lessysteem is het resultaat van intensieve samenwerking van onderwijs- en communicatiedeskundigen, docenten, systeemanalisten, computerprogrammeurs en internetspecialisten. Het vergt een forse investering, die in tijden van economische tegenwind en hevige concurrentie niet snel terug kan worden verdiend. Dat maakt een volwaardige adaptieve online cursus voor veel opleidingsinstituten een onhaalbare kaart.

Omdat ze toch met hun tijd mee willen gaan laten ze een eenvoudige statische typecursus maken, die doorgaans niet meer is dan een online oefenboekje. Oefeningen beperken zich tot het overtypen van teksten, waarna het programma laat weten hoe snel dit is gebeurd en hoeveel fouten zijn gemaakt. Een proefles van een eenvoudige statische cursus is niet overtuigend en werkt soms zelfs averechts. Daarom stelt de opleider een proefles niet zonder registratie beschikbaar. Hij wil uw contactgegevens, zodat hij kan proberen u op andere manieren te overtuigen.

Wees kritisch
Oefenboeken van typecursussen voor kinderen zijn van oudsher ook een belangrijke bron van inkomsten voor educatieve uitgeverijen. Zij zien door de opkomst van de papierloze cursussen een deel van hun omzet wegvallen en proberen met een simpele digitale typecursus voor kinderen een graantje mee te pikken op internet. Om de beperkingen van hun online cursus te compenseren zijn oefenboeken nodig, die worden verkocht met als argument dat 'de praktijk leert dat een combinatie van drukwerk en digitaal het beste werkt'.

Laat u niets wijsmaken. Typecursussen die werken met boekjes zijn statisch en minder effectief. Het doel van een cursus blindtypen voor kinderen is typen zonder op het toetsenbord en uitsluitend naar het beeldscherm te kijken. Een lesmethode waarbij kids steeds op en neer moeten kijken tussen boek en beeldscherm is niet efficiënt en in strijd met de uitgangspunten van blindtypen. Bovendien vormt het eindeloze ja-knikken, meestal in combinatie met een scheve zithouding en een gedraaide hals, een zware belasting voor rug, nek en schouders.

Conclusie en aanbevelingen
Er zijn veel goede typecursussen voor kinderen maar nog veel meer trainingen van twijfelachtige kwaliteit. Tot de laatste categorie behoren de meeste gratis online cursussen, herkenbaar aan de Spartaanse opzet en de vele storende advertenties. De kans is groot dat uw dochter of zoon door het volgen van een dergelijke didactisch onvolwaardige 'cursus' voorgoed een afkeer krijgt van typelessen en nooit blind zal leren typen. Vermijd ook typecursussen voor kinderen die nog werken met boekjes en ringmappen. Overtypen vanaf papier is niet alleen achterhaald, maar uit ergonomisch oogpunt onverantwoord en het doet afbreuk aan het principe van blindtypen.

Toets een typeopleiding aan tenminste drie criteria. Een goede online typecursus voor kinderen is:

  • compleet; uw kind leert ALLE letters en cijfers en de meeste leestekens en rekenkundige symbolen blindelings typen
  • adaptief; de typelessen worden afgestemd op persoonlijke voorkeuren, vaardigheden, vorderingen en leerprestaties
  • 100% digitaal; oefeningen en vaardigheidstesten staan op het beeldscherm en niet op papier.

Volg altijd een proefles en laat ook uw kind de proefles volgen. Wees kritisch. Staar u niet blind op een gelikte grafische vormgeving met videofilmpjes en spectaculaire animaties, die vooral uw kind aan moeten spreken. Achter een moderne multimedia facade gaat niet zelden een traditionele statische typecursus schuil. Kijk verder dan de clips en games  naar de structuur en de inhoud van de lesmethode.

Veel blindtypers beschouwen hun typeopleiding als één van de nuttigste cursussen in hun leven. Toetsenbordvaardigheid is een factor van betekenis bij alle vervolgopleidingen van uw kind en ook bij het realiseren van een succesvolle carrière op nagenoeg elk vakgebied.


Vergelijk typecursussen voor kidsEen typeopleiding voor kinderen met dyslexie
'Typecursus: een must voor leerlingen met dyslexie' is de veelzeggende titel van een interessant artikel in de nieuwsbrief dyslexie van Dedicon, de organisatie die zich tot taak stelt gedrukte informatie toegankelijk te maken voor mensen voor wie lezen niet gemakkelijk en vanzelfsprekend is. Het artikel zet helder uiteen wat veel dyslexiespecialisten en leerkrachten al uit ervaring weten: dyslectische kids hebben baat bij een cursus blindtypen.

Niet elke typecursus voor kinderen is echter even effectief bij dyslexie. Tijdens klassikale cursussen op school of in het wijkgebouw blijven dyslectische kinderen vaak achter bij de groep, wat ten koste gaat van de motivatie en het leerresultaat. Ook typecursussen waarbij oefeningen over worden getypt van papier zijn niet aan te bevelen omdat dyslectische kids bij het voortdurend schakelen tussen het oefenboek en het beeldscherm steeds de draad kwijtraken.

Dyslectische kinderen leren het best in een rustige en vertrouwde omgeving en in hun eigen tijd en tempo. Een online typecursus voor kids schept voorwaarden voor een effectief en ontspannen leerproces. Thuis, achter de eigen computer, kunnen kinderen met dyslexie zich volledig concentreren op de oefeningen, zonder zich te storen aan vervelende opmerkingen en meewarige blikken van ongeduldige medecursisten.

Een goede  typecursus voor kinderen heeft aangepaste voorzieningen voor dyslectici, zoals een grotere letter en animaties als extra ondersteuning bij het corrigeren van typefouten. De beste online cursussen voorzien in een dyslexie-modus, waarbij de complete lesmethode wordt afgestemd op dyslectische kids. Zo is de oefenstof aangepast en is snelheid (aanslagen per minuut) van ondergeschikt belang. De nadruk ligt op accuratesse  en het automatiseren van woord-identificatie en schriftbeeldvorming.

Elke aanbieder van online typecursussen beweert dat zijn opleiding geschikt is voor kids met dyslexie, maar vaak ontbreken speciale functies en faciliteiten of zijn deze minimaal. Ook hier geldt: wees kritisch en vraag om een proefles die duidelijk maakt in hoeverre de lesmethode rekening houdt met dyslectische kinderen.