De baten van blindtypen


Vaardig leren typen gaat tegenwoordig sneller en gemakkelijker dan ooit tevoren. Via internet oefent u thuis in een vertrouwde en comfortabele omgeving en in uw eigen tijd en tempo. Een adaptief online leersysteem registreert en analyseert elke toetsaanslag en geeft geduldig privélessen op maat, veel efficiënter dan een leraar van vlees en bloed dat kan doen. Typelessen zijn niet saai en statisch, zoals bij overtypen uit boekjes, maar interactief en worden speciaal voor u samengesteld op basis van uw persoonlijke interesses, voorkeuren en vaardigheden. Duidelijke grafieken en overzichten illustreren uw vorderingen van dag tot dag. En als u wilt kunt u de cursus bekronen met een examen en een officieel diploma dat uw verworven vaardigheden vermeldt.

Met een toetsenbord op nagenoeg elk bureau is een goede typevaardigheid van essentieel belang. Toch heeft een tweederde meerderheid van de computergebruikers nooit methodisch leren typen met het tienvingersysteem. Terwijl deze gebruikers het vanzelfsprekend vinden dat tal van administratieve werkzaamheden dankzij de computer veel sneller en nauwkeuriger verlopen, schrijven zij teksten ongeveer zo snel als met een pen. En dat terwijl zij hun typesnelheid en productiviteit met een cursus typevaardigheid minstens kunnen verdubbelen. Een typecursus is echter niet alleen bevordelijk voor de productiviteit, maar ook voor de nauwkeurigheid, creativiteit en gezondheid.

Win een jaar op een mensenleven

Wie typt met 2 of 4 vingers haalt gemiddeld 80 aanslagen per minuut. Dat komt neer op gemiddeld 15 woorden per minuut, ongeveer even snel als schrijven met een pen. Wie methodisch heeft leren typen met 10 vingers typt moeiteloos 2 tot 5 maal sneller. Zelfs als we uitgaan van een verdubbeling, levert dat dagelijks al een aanzienlijke tijdbesparing op. Op een werkzaam leven in het computertijdperk bedraagt de tijdwinst een heel jaar!

Kwaliteit door accuratesse

Wist u dat u aan een toetsenbord kunt zien of iemand een typediploma heeft? Let maar eens op de correctietoets 'Backspace'. Is deze net zo glad en afgesleten als de meeste lettertoetsen, dan behelpt de gebruiker zich waarschijnlijk met 2 of 4 vingers. Wie niet blindelings of automatisch kan typen volgens het tienvingersysteem maakt veel meer fouten. Het corrigeren van deze fouten kost tijd en concentratie. Dat komt de kwaliteit van de tekst niet ten goede, evenmin als de fouten die over het hoofd worden gezien.

Concentratie bevordert creativiteit

Wie blind kan typen typt automatisch of reflexmatig. Door training is elke vingerbeweging verankerd in het spiergeheugen, waardoor het typen onbewust en moeiteloos verloopt. Blindtypers worden niet afgeleid door het bedienen van het toetsenbord en kijken uitsluitend naar het scherm. Omdat zij zich volledig concentreren op de tekst wordt deze stukken beter qua stijl en inhoud. Wetenschappelijk is vastgesteld dat typevaardigheid een gunstige invloed heeft op de creativiteit.

Geef RSI geen kans

Tijd is kostbaar, evenals gezondheid. Wie gebogen over het toetsenbord hamert met 2 of vingers wordt sneller moe en heeft een verhoogde kans op lichamelijke klachten. Het eindeloze op- en neerkijken tussen scherm en beeldscherm leidt vroeg of laat tot ongemakken en mogelijk zelfs tot RSI. Blindtypers richten hun aandacht voortdurend op één punt en typen daardoor niet alleen sneller en nauwkeuriger, maar ook meer ontspannen. Typevaardigheid beschermt dus ook tegen RSI.


Online typeles
RSI is beroepsziekte nummer 3 onder kantoormedewerkers en daarmee een enorme schadepost voor bedrijven. Op de werkvloer kunnen gezondheidsklachten vaak worden voorkomen met eenvoudige voorzieningen, zoals een mondkapje of spatbril. Maar hoe voorkom je pijnlijke polsen, nek en schouders bij medewerkers voor wie de computer het belangrijkste kantoorhulpmiddel is?

Over medewerkers die een typecursus hebben gevolgd hoeft u zich geen zorgen te maken. Zij hebben tijdens de cursus een juiste zithouding, handstand en vingerzetting aangeleerd. Zij hoeven niet voortdurend op en neer te kijken tussen toetsenbord en beeldscherm, wat een belangrijke oorzaak is van nek- en schouderklachten. En zij werken meer ontspannen omdat het typen automatisch gaat en zij hun aandacht niet hoeven te verdelen over de bediening van het toetsenbord en het formuleren van teksten.

Onder blindtypers komt RSI nauwelijks voor en bij de zeldzame gevallen is doorgaans sprake van stress door uitzonderlijke omstandigheden in de werk- en/of privésfeer. Dergelijke factoren kunt u met TypeStars niet beïnvloeden, maar wel alle andere vormen van belasting die RSI in de hand werken en voortvloeien uit het ontbreken van systematisch aangeleerde vaardigheden bij het bedienen van het toetsenbord.

TypeStars vergroot niet alleen de typevaardigheid van uw medewerkers, maar maakt hen ook attent op een correcte werkhouding. Op grond van het muis- en toetsenbordgedrag berekent het programma de RSI-factor, die aangeeft hoe groot de belasting is die het ontstaan van RSI in de hand kan werken. Deze belasting wordt aangegeven op een RSI-indicator. Bij medewerkers met het juiste typegedrag zal de RSI-'thermometer' niet of nauwelijks oplopen. Is het peil van de RSI-indicator flink gestegen, dan zal het na het inlassen van pauzes en het doen van ontspannings-oefeningen weer afnemen.